Băng keo 1 mặt 3M Masking Tape 2210 (Băng keo giấy 3M 2210)

0

Băng keo 1 mặt 3M Masking Tape 2210 che chắn sơn. 3M Masking Tape 2210 là băng keo giấy thông dụng chuyên sử dụng che chắn trong sơn phủ, mỏng 0.15mm