Khẩu trang hoạt tính 3M-8247 3M™ Particulate Respirator 8247, R95, with Nuisance Level Organic Vapor Relief

Liên hệ: 0911 725 995

Mô tảKhẩu trang hoạt tính 3M-8247

3M™ Particulate Respirator 8247, R95, with Nuisance Level Organic Vapor Relief

3M-8247 Khẩu trang hoạt tính

Kết quả hình ảnh cho 3M-8247 3M™ Particulate Respirator 8247, R95, with Nuisance Level Organic Vapor Relief

Chi tiết về sản phẩm

Lọc các loại bụi có dầu, hơi hữu cơ.

Hiệu quả lọc bụi dạng rắn và lỏng kể cả dầu không thấp hơn 95%. Sản phẩm được chứng nhận bởi NIOSH

Nhà sản xuất: 3M – Mỹ

Chuyên phân phối – cung cấp sản phẩm 3M chính hãng