Màng phản quang 3M series 3400. 3M 3400 SERIES ENGINEER GRADE PRISMATIC REFLECTIVE SCOTCHLITE SAFETY DECALS

Liên hệ: 0911 725 995

3M 3400 SERIES ENGINEER GRADE PRISMATIC REFLECTIVE SCOTCHLITE SAFETY DECALS Màng phản quang 3M series 3400 Màng phản quang 3M series 3400 gồm các màu: Trắng, Xanh, Vàng, Cam, Đỏ. Được dùng để làm biển báo hiệu giao thông đường bộ, dùng cho các loại đường giao thông liên tỉnh và Nội thị. Chuyên phân phối – cung cấp sản phẩm 3M chính hãng

Mô tả3M 3400 SERIES ENGINEER GRADE PRISMATIC REFLECTIVE SCOTCHLITE SAFETY DECALS

Kết quả hình ảnh cho 3M series 3400. 3M 3400 SERIES ENGINEER GRADE PRISMATIC REFLECTIVE SCOTCHLITE SAFETY DECALS

Màng phản quang 3M series 3400

Màng phản quang 3M series 3400 gồm các màu: Trắng, Xanh, Vàng, Cam, Đỏ.
Được dùng để làm biển báo hiệu giao thông đường bộ, dùng cho các loại đường giao thông liên tỉnh và Nội thị.

Kết quả hình ảnh cho 3M series 3400

Chuyên phân phối – cung cấp sản phẩm 3M chính hãng